Watch: Sadhvi Prachi defends Sadhvi Pragya, slams Rahul Gandhi calling her a 'terrorist'

Sadhvi Prachi defended Sadhvi Pragya and slammed Rahul Gandhi calling her a 'terrorist'