Bhabhi Ji actor Shilpa Shinde blames Saumya Tandon of backbiting

Bhabhi ji ghar par hai! fame Shilpa Shinde blames co-actress Saumya Tandon for backbiting